بَلوٗچى تران،ساز ءُ زيمِل

دْراھيں جِھان ءِ گَوھَر اِنت گَنجيں بَلوٗچِستان مئے
دُنيا ءِ سَدگَنجيں دَر اِنت گَنجيں بَلوٗچِستان مئے

بَلوٗچى اِنکِلابى

دِل گوٗش کَن اِت

بَلوٗچى کلاسيکَل

دِل گوٗش کَن اِت

دَپ گال

دِل گوٗش کَن اِت

بَلوٗچى نَل ءُ بِنجو

دِل گوٗش کَن اِت

راج نازينک

دِل گوٗش کَن اِت

بَلوٗچى زيمل

دِل گوٗش کَن اِت

مئے سَنجى ءَ آجوٗئى ءِ بَدواه نَه سَگّ اَنت
مئے کَنَّھَگ ءَ پَھک کَپ اَنت کَھن ء تَھار ءَ

بَلوٗچى ســـاز

بِه زاں گوٗں زانت ءِ واک ءَ زِند ءِ روٗچاں
چوٗ پيشيگيں مَڑاداريں بَلوٗچاں

نَه تْرُس آں مَن چُشيں تاموٗر ءَ بام ءِ ھَمراں آں
سَؔبا ءِ کار اَنت کِه لُنجيں شَپانى گْواز کَنَگ
 شَھمير اُستاد سَؔبا دَشتيارى بَلوٗچ